Nasza Wieś Jutro - Stowarzyszenie Stary Dwór
Ankieta
Jak Tobie podoba się wygląd nowej strony ?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Projekt EFS
Projekt  „Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży bezrobotnej, zagrożonej wykluczeniem społecznym  w oparciu o model szwedzki i niemiecki” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2017-2013.

Partnerstwo tworzą dwie instytucje po stronie polskiej (Stowarzyszenie "Nasza Wieś Jutro" oraz Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze) oraz 5 instytucji zagranicznych ze Szwecji i Niemiec. Nasze stowarzyszenie wnosi do projektu wiedzę  dotyczącą  sytuacji młodych ludzi na lubuskich wsiach oraz praktykę w pracy z młodzieżą.
Partnerzy to doświadczone instytucje od lat zajmujące się aktywizowaniem osób bezrobotnych. Wspólnie zrealizujemy projekt, który udoskonali  metody pracy z młodzieżą w naszym regionie.

1. WSPÓLNE CELE PARTNERÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKT WE WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ POLSKA- SZWECJA-NIEMCY

Wszystkie cele projektu powiązane są z zaadoptowaniem metody pracy stosowanej przez partnerów szwedzkich i niemieckich. Jest to skuteczny sposób pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, dający wysoki procent przywrócenia do rynku pracy i do społeczeństwa. 

Cel główny: Zwiększenie zdolności społeczno-zawodowych 24 osób (14 kobiet, 10mężczyzn) bezrobotnych z województwa lubuskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku od 18 do 25 lat, poprzez adaptację metod aktywizacyjnych partnerów zagranicznych , w okresie od 1 września 2013 r. do 31 marca 2015 r. 

Cel szczegółowy 1: Podniesienie umiejętności kadry merytorycznej zajmującej się aktywizacją osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym - 18 osób (10 kobiet, 8 mężczyzn), poprzez warsztaty, wizyty studyjne u partnerów i rozwój metod w okresie od 1 września 2013 r. do 31 marca 2015 r. 

Cel szczegółowy 2: Wzrost zdolności do zatrudnienia w grupie 24 osób (14 kobiet, 10 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym okresie od 1 września 2013 r. do 31 marca 2015 r. 

Cel szczegółowy 3: Wzrost reintegracji społecznej w grupie 24 osób (14 kobiet, 10 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym okresie od 1 września 2013 r. do 31 marca 2015 r.

2. PLANOWANIE REZULTATY I PRODUKTY WSPÓŁPRACY POLSKA- SZWECJA- NIEMCY

Rezultaty:

 • Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie w Polsce -24 osoby (14 kobiet / 10 mężczyzn).    
 • Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej w Polsce -24 osoby (14 kobiet / 10 mężczyzn).    
 • Liczba przeszkolonych polskich pracowników merytorycznych przez partnerów ponadnarodowych-18 osób (10 kobiet / 8 mężczyzn).    
 • Uzyskanie 20% zatrudnienia na koniec realizacji projektu - 5 osób (3 kobiet / 2 mężczyzn). 
Produkty:
 1. Utworzenie forum, strony www, powołanie międzynarodowego zarządu  projektowego.    
 2. Spotkanie partnerów w Polsce - przedstawienie niemieckiego i szwedzkiego modelu aktywizacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem.
 3. Warsztaty dla trenerów  polskich w Niemczech i Szwecji. Pięciodniowe warsztaty "Niemiecki i szwedzki model aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" przeprowadzone przez partnera.     
 4. Dostosowanie metod zaobserwowanych u partnera niemieckiego i szwedzkiego  do warunków polskich. Na podstawie zebranych u partnera   materiałów , opracowany będzie skrypt metodyczny jako instruktarz do pracy kadry merytorycznej.    
 5. Rekrutacja  uczestników projektu  w Polsce oraz diagnoza ich potrzeb  i opracowanie indywidualnych planów aktywizacji.
 6. Realizacja bloku zajęć reintegracji społecznej dla grupy młodzieży w Polsce  w oparciu o metodologię partnera.
 7. Realizacja bloku przygotowania do zawodu dla grupy młodzieży w Polsce  w oparciu o metodologię partnera.     
 8. Przygotowanie 15 polskich  uczestników  projektu do wejścia na rynek pracy u partnera niemieckiego i szwedzkiego.     
 9. Opracowanie materiałów metodycznych - adaptacja modelu  niemieckiego i szwedzkiego (na podstawie odbytych konferencji, warsztatów i seminariów zostaną opracowane materiały metodyczne w postaci podręcznika metodycznego zawierającego opis metod i konspekty zajęć).    
 10. Rozpowszechnianie efektów projektu - organizacja dwóch konferencji metodycznych dla 83 ośrodków pomocy społecznej i 12 PCPR-ów. Prowadzenie cyklu audycji radiowych mających charakter reportaży ewaluacyjnych, publikowanie artykułów prasowych (konferencja metodyczna - 2, cykl audycji radiowych i artykułów prasowych, artykuły prasowe).

Więcej informacji na http://www.lightmypower.com/

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1,800
· Najnowszy użytkownik: Yerkes56913